Her ne kadar insan tabiatı itibariyle mutluluk veren
eylemlere yönelip acı veren ve mutsuzluk getiren
eylemlerden uzak durmaya çalışsa da hayat çift kutupludur
ve acı hayatın kaçınılmaz gerçeğidir. Yaşadıkça bu gerçeği
öğrenen ve kabullenen insan, yaşanan olumsuzlukların aynı
zamanda bazı faydaları ortaya çıkarabileceğini, bazı güzel
sonuçları beraberinde getirebileceğini de tecrübe etmiştir.
Şu bir gerçektir ki hayatta acı ve ıstırap dolu hadiselerle
karşılaştıklarında insanların imdadına yetişen, nasıl
davranmaları gerektiği konusunda onlara yol gösteren ve teselli
eden çoğunlukla dinleridir. Hayatın bu zorlu dönemlerinde bireylerin
yolları dinleriyle daha sık kesişmektedir. Bu süreçte dindarlık,
hem travma sonrası gelişimi ortaya çıkaran bir neden hem de kendisi
bizatihi sonuç olabilmektedir. Acıdan bütünüyle kurtulmak mümkün
olmadığına göre acıda anlam bulmak ve süreçte dinden destek almak;
gelişip olgunlaşmaya, erdem ve mutluluğa, dinî/manevî gelişime yol
açabilmektedir. Elinizdeki bu eserde öncelikle travma ve travma sonrası
gelişim konusunun teorik ve kavramsal çerçevesi oluşturulmuştur.
Ardından travma sürecinde dinin üstlendiği rol, travma sonrası gelişim
göstermede yapmış olduğu etki ve travma sonrası dinî/manevî gelişim,
empirik bir araştırmayla şehit yakınları ve gaziler örneğinde incelenmiştir.
Araştırmada nicel ve nitel tekniklerin birbiri ardınca kullanıldığı açımlayıcı
sıralı desen biçiminde karma yöntem kullanılmış, böylece konuyu derinlemesine
ve bütüncül yaklaşımla ele almak mümkün olmuştur. Travma sonrası gelişime ve travma
sonrası gelişimde din faktörünün etkisine ilişkin zengin bir içeriğin bulunduğu eser
aynı zamanda şehit yakınları ve gazilerin yaşadıklarını anlamaya yardımcı olacak bir kaynak
niteliğindedir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789758646968
Yayın Tarihi :2020-12-28
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :2.Baskı
Sayfa Sayısı :280
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :135 X 215
Emeği Geçenler :
Yazar   : Mebrure Doğan
Yazarın Diğer Eserleri