Modern dönemde giderek daha fazla çalışmaya konu edilen hadis ve fıkıh tarihinin ilk
yüzyılları, Muvatta'ı pek çok konu bağlamında tartışmaların odağına yerleştirmiş ve zengin bir
literatürün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kitabî ve şifâhî rivâyet ile isnadın teşekkülü söz
konusu olduğunda referans kaynağı haline gelen Muvatta'ın yazılma süreci ve tarihlendirilmesi
ile ilgili farklı görüşlerin ele alındığı bu kitapta, oryantalist çalışmalarda ön plana çıkan
isnadlardaki bazı kusurların zamanla giderildiği iddiası, hem oryantalist hem de klasik hadis
literatürünün imkânlarından istifade edilmek suretiyle tartışılmaktadır. Söz konusu iddia,
mürsel rivâyet açısından zengin olan İmâm Mâlik'in Muvatta'ının Yahyâ b. Yahyâ el-Leysî
nüshasındaki bir grup mürsel rivâyetin isnad-metin analizi yapılarak tetkik edilmektedir.
Mürsel rivâyetler analiz edilirken, sened ve metin farklılıklarını gösteren tablolara ek olarak
rivâyete ait tespit edilebilen tariklerin bir araya getirildiği isnad şemalarına da yer verilmiştir.
Hadis ilminin önemli meselelerinden 'irsâl-ittisâl' ve 'vasl olgusu' konularının ele alındığı bu
araştırma; rivâyet tarihi, isnadın teşekkülü ve râvi-rivâyet ilişkisi hakkında önemli
değerlendirmelerin yapılmasına imkân sağlamaktadır.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789755485126
Yayın Tarihi :2020-07-28
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :444
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :160 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : Rahile Kızılkaya Yılmaz
İlgili Eserler