XIX. asrın sonuna doğru hadis ve Sünnet tartışmalarında daha önce hiç görülmeyen haricî unsurlar etkili olmaya başlamış, birçok temel hadis yazmaları oryantalistler tarafından neşredildikleri gibi, hadisin sübûtu, delil olma değeri, sıhhati gibi birçok konu gayr-i müslimler tarafından tartışılır olmuştur. Günümüzde, oryantalistik çalışmalar hadis ilminin vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir. Türkiye’de ve İslâm dünyasında oryantalistik hadis çalışmalarına yönelik tenkit, tanıtım, tahlil, tercüme-telif ve reddiye tarzı kitap, makale, tebliğ ve tez olarak yapılan çalışmalar ise neredeyse tamamen XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonraki dönemde, Goldziher ve sonrasında yoğunlaşmıştır. Hâlbuki genel olarak İslâm ve özel olarak hadis hakkındaki oryantalistik çalışmaların en azından yaklaşık 8-10 asırlık bir geçmişi vardır. Ortaçağ’dan itibaren Avrupa’da kaleme alınan bazı eserlerde hadislere yer verilmiş, bazı araştırmacılar hadis ve Sünnet hakkında tenkid ve değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Bu alandaki araştırmaların azlığı da dikkate alınarak bu eserde oryantalizm açısından önemli bir dönüm noktası olan XII. asırdan XIX. asrın ikinci yarısına kadar olan Goldziher öncesi dönem oryantalistik hadis araştırmaları açısından incelenmiştir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789755485621
Yayın Tarihi :2021-12-08
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Goldziher Öncesi Oryantalizm ve Hadis
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :432
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :160 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : Sabri Çap
İlgili Eserler