Hz. Peygamber'in İslam'ı bir inanç ve hayat nizamı olarak insanlığa tebliğ
edip yaşantısıyla örnek bir biçimde uygulamaya koymasını kendilerine rehber
edinen Müslümanlar ilk günden itibaren onun bildirdiği esaslardan yola çıkarak
fıkıh ve hukuk sistemlerini ortaya koymaya çalışmışlardır. Hz. Peygamber'den sonra
sahabe ve tabiin dönemlerinde İslami ilimler bir bütün halinde, birbirinden
ayrılmamış haldeyken, İmam Ebu Hanife'nin (150/767) yaşadığı dönemde bu ilimler
gelişerek müstakil ilim dalları haline gelmeye başlamıştır. Bu dönemde fıkhın gelişerek
ayrı bir ilim dalı haline gelmesi büyük ölçüde İmam Ebu Hanife'nin çabalarıyla mümkün
olmuştur. Onun, Irak'ta o dönemin en önemli ilim merkezlerinden ve büyük şehirlerinden
biri olan Kûfe'de kurduğu ilim halkasında öğrencileriyle birlikte geliştirdiği fıkhî
ictihadları öğrencileri tarafından, özellikle İmam Muhammed b. Hasan eş-
Şeybani'nin (189/805) gayretleriyle bir araya getirilmiş ve el-Asl adıyla bilinen büyük
fıkıh külliyatı ortaya çıkmıştır. Bu eserde eimme-i selase adıyla da bilinen Ebu Hanife,
Ebu Yusuf (182/798) ve Muhammed'in görüşleri detaylı şekilde anlatılmıştır. Fıkhın ilk
külliyatı sayılan bu eseri ilk defa günümüze ulaşan tamamına yakın haliyle neşretmek ve
incelemek bendenize nasip olmuştur. el-Asl sadece Hanefi mezhebinin değil diğer fıkıh
mezheplerinin de temel kaynaklarından birini oluşturan, İslam medeniyetinin kurucu
eserlerinden birisidir. Bu sebeple, el-Asl üzerine yaptığım ve on yılı aşan uzun
çalışmalar sonucunda bu eseri 2012'de orijinal haliyle neşretmeye muvaffak oldum.
Elinizdeki bu çalışmamda ise el-Asl'ın müellifi olan İmam Muhammed'i ve eserini tanıtma
ve özellikle fıkıh usûlü açısından tahlil etmeye çalıştım. Böylece İslam'ın ilk döneminde
Müslüman alimlerin fıkıh ve usul düşüncesine nüfûz etmeye gayret ettim.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789755485270
Yayın Tarihi :2020-12-28
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :2.Baskı
Sayfa Sayısı :328
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :135 X 215
Emeği Geçenler :
Yazar   : Mehmet Boynukalın
Çoklu Teklifler
Sizin için oluşturduğumuz setleri birlikte alın ekstra indirim fırsatı yakalayın !

Toplami 44.20 olan kitapları
birlikte alın 42.70 ödeyin

Kazancınız : 1.50

  Sepete Ekle

Toplami 58.50 olan kitapları
birlikte alın 55.90 ödeyin

Kazancınız : 2.60

  Sepete Ekle

Toplami 39.65 olan kitapları
birlikte alın 38.50 ödeyin

Kazancınız : 1.15

  Sepete Ekle

Toplami 40.95 olan kitapları
birlikte alın 39.70 ödeyin

Kazancınız : 1.25

  Sepete Ekle

Toplami 44.20 olan kitapları
birlikte alın 42.70 ödeyin

Kazancınız : 1.50

  Sepete Ekle

Toplami 70.20 olan kitapları
birlikte alın 66.70 ödeyin

Kazancınız : 3.50

  Sepete Ekle

Toplami 47.45 olan kitapları
birlikte alın 45.70 ödeyin

Kazancınız : 1.75

  Sepete Ekle

Toplami 34.45 olan kitapları
birlikte alın 33.70 ödeyin

Kazancınız : 0.75

  Sepete Ekle

Toplami 45.50 olan kitapları
birlikte alın 43.90 ödeyin

Kazancınız : 1.60

  Sepete Ekle

Toplami 50.70 olan kitapları
birlikte alın 48.70 ödeyin

Kazancınız : 2.00

  Sepete Ekle

Toplami 48.75 olan kitapları
birlikte alın 46.90 ödeyin

Kazancınız : 1.85

  Sepete Ekle

Toplami 37.70 olan kitapları
birlikte alın 36.70 ödeyin

Kazancınız : 1.00

  Sepete Ekle

Toplami 34.70 olan kitapları
birlikte alın 33.70 ödeyin

Kazancınız : 1.00

  Sepete Ekle

Toplami 52.65 olan kitapları
birlikte alın 50.50 ödeyin

Kazancınız : 2.15

  Sepete Ekle

Toplami 54.60 olan kitapları
birlikte alın 52.30 ödeyin

Kazancınız : 2.30

  Sepete Ekle

Toplami 40.95 olan kitapları
birlikte alın 39.70 ödeyin

Kazancınız : 1.25

  Sepete Ekle

Toplami 53.95 olan kitapları
birlikte alın 51.70 ödeyin

Kazancınız : 2.25

  Sepete Ekle

Toplami 66.95 olan kitapları
birlikte alın 63.70 ödeyin

Kazancınız : 3.25

  Sepete Ekle

Toplami 50.70 olan kitapları
birlikte alın 48.70 ödeyin

Kazancınız : 2.00

  Sepete Ekle

Toplami 39.65 olan kitapları
birlikte alın 38.50 ödeyin

Kazancınız : 1.15

  Sepete Ekle

Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler