Hacı Arif Efendi (Bakkal, filibeli, 1252/1836-1327/1909) tarafından 1304(1886) tarihinde yazılan bu Hilye-i Şerif, 1 Zilhicce 1441 / 9 Temmuz 1436 / 22 Temmuz 2020'de İstanbul'da Mas Matbaa tarafından 1.000 adet basılmış ve hepsi numaralandırılmıştır. Eserin ebadı: 40x70

Format :Genel
Barkod :2021202100006
İlgili Eserler