Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 476 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  25
Türkiye - AB İlişkilerinde Dinin Rolü
Bu çalışmayla amacımız Türkiye'nin AB üyelik sürecinin önündeki en önemli engellerden biri olduğunu düşündüğümüz kültürel ve dinî farklılıkların Türkiye-AB ilişkilerini siyasi ve sosyal alanda etkileme düzeyini ortaya koymaktır. Bu bağlamda Türkiye'nin Avrupa normlarına uyumu konusunda kültürel faktörlerin özellikle de dinin üyelik sürecinde oynadığı rolün ortaya konması ilişkilerin seyrini anlamak açısından gerekli görünmektedir. Bu gereklilikten dolayı Türkiye-AB arasındaki ilişkilerde tarafların sahip ol
37.5 TL. 50 TL.
 %  30
Alman İdealizmini Anlamak
Alman idealizmi 1781'de Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi'nin yayınlanmasıyla başladı ve elli yıl sonra Hegel'in ölümüyle son buldu. Bu dönemin filozofları ve geliştirdikleri fikirler felsefenin bütün alanlarını kökten değiştirdi ve hem beşeri hem de sosyal bilimlerde hâlâ hissedilen bir etkiye neden oldu. Kant'tan sonraki bütün Alman idealistleri Kantçı projeyi kendisinin yaptığından daha titiz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştılar; özgür ve rasyonel bir yaşamın anlamını belirlemek ve imkanını tem
36.4 TL. 52 TL.
 %  30
İsrail'de Çatışan Kimlikler;Filistinliler ve Yahudiler
Bir etnik kimliğin savunusu diğerlerinde nasıl bir tehdit algısı oluşturur? Gruplar arasında çatışmaya neden olacak etmenler nasıl doğar ve yükselişe geçer? Son tahlilde bu durum kendisini nasıl şiddet ve savaş olarak gösterir? Filistinli ve Yahudi kimlikleri nasıl şekillenmiş ve birbirlerini tehdit olarak algılar hale gelmiştir? Hangi olay ve düşünce biçimleri iki topluluğu güvenlik ikilemi sarmalının içerisine hapsetmiştir? İsrail'de Çatışan Kimlikler, bir kimlik meselesi olarak Filistinliler ve Yahud
27.3 TL. 39 TL.
 %  30
Türk Dünyası ve Göç Vatandan Yeni Vatanlara
Uzun yıllardır dış göç alan ülkemizde son yıllarda göç üzerine pek çok çalışma yapılmakta. Türkiye'deki göç literatürüne anlamlı bir katkı sunan bu kitap, Türk dünyasında göçün tanımlanması, farklı coğrafyalarda yaşanan zorluklar, diaspora, göç veren ve göç alan ülkelerle ilişkiler, göçmenlerin durumları, küresel ve bölgesel aktörlerin göçe etkileri, STK'ların buna yönelik çalışmaları ile ülkelerin göç ve göçmen politikaları gibi meseleleri tartışmaya açıyor. Göçe dair yeni soru ve sorunların değerlendirilm
28 TL. 40 TL.
 %  30
Köle Olmayacağız; Konuşmalar 1990-1995
Her şeye kadir olan Allah'a and olsun ki asla köle olmayacağız! Aliya İzetbegoviç'in çeşitli zaman ve zeminlerde yaptığı konuşmaları ihtiva eden bu kitap, Bosna savaşının yarattığı yıkımı Aliya'nın kendi dilinden gözler önüne seriyor. İzetbegoviç'i kimi zaman bir seçim mitinginde Bosna halkına, kimi zamansa uluslararası bir komisyonda bürokratlara hitaben konuşurken buluyoruz. Tüm bu konuşmalar sırasında Aliya gerçek bir önder olarak karşımızdadır. Bu fırtına bir gün dindiğinde kendimize dönmek zorunda kala
25.2 TL. 36 TL.
 %  25
Yaşanmış Şiir: Don Kişot
Don Kişot, Jül Sezar'dan da, Napolyon'dan da daha gerçektir. Onlar sadece tarih kitaplarında varlar. Don Kişot ise, sanki sahte gerçeğe meydan okurcasına, hayatımızda hep yaşar ve her an yeniden doğar. Benim üstadım Don Kişot'tur. Yirmi yaşından itibaren kendime rehber edindim onu. İdealin gerçekten daha doğru olduğuna inanan Don Kişot'u. Hiçbir fırtınanın baş eğdiremediği o kahramanı... Haklı bir davaya inanmışsanız, bedeli ne olursa olsun, onun uğrunda sonuna kadar mücadele etmelisiniz. Bu arada her e
18.75 TL. 25 TL.
 %  25
İrticacı
İslamın insanlığa vaat ettiği TEVHİD, ADALET, HAK/HUKUK, HÜRRİYET, YERYÜZÜNÜN ISLAHI ve AHİRET eksenli HAYAT NİZAMI mücadelemizi ve bunun için ödediğimiz bedelleri unutmuşuz gibi görünüyor. Halbuki bu mücadele bizim için Allah azze ve celleye bir kulluk/ibadet yoluydu. İslam davası için ödediğimiz bedelin karşılığını almayı beceremediğimizi düşünüyorum. Yaşadığımız postmodern darbe sürecinin ardından gelen siyasi iktidarlardan bu mücadelenin ve bedelin karşılığı olan İSLAMÎ HAYAT NİZAMINI istemeye devam etm
17.25 TL. 23 TL.
 %  30
Küreselleşen Dünya Siyaseti; Uluslararası İlişkilere Giriş
Siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal olayların giderek daha bağlantılı hale geldiği bir süreç olarak tanımlanan küreselleşme, yeni bir dünya siyasi sistemi ortaya çıkarmaktadır. Küreselleşmenin dünya siyasetini ne ölçüde dönüştürdüğü tartışmaları ise sürmektedir. Küreselleşme dünya siyasetinde yeni bir olgu mudur? Olumlu bir gelişme midir, olumsuz mu? Kapitalizmin son evresi ya da Batı emperyalizminin yeni bir tezahürü müdür? Devleti modası geçmiş bir şey haline getirebilir mi? Savaşı daha mı az, daha mı
68.6 TL. 98 TL.
 %  30
Egemenlik İlkesi;Modern İktidarın Tarihi ve Temelleri
Modem siyasetin kurucu ilkesi egemenlik. 16. yüzyıldan beri insanların özgürlüğünün anlama sorumluluğuna indirgeyen bir anlayışla şekillenir. Böylesi bir algılama biçimiyle insan, kendi tarihini kendi yapan bir özneye dönüşür. Egemenliğin din dışı bir sahaya oturduğu modern zamanlarda özgürlük tanrıya kayıtsızdır. Gelgelelim egemenliğin esasının tarihsel olanı yaratmaktan aciz kaldığı üzerinde pek düşünülmüyor. Bu yüzden egemenlik ve onun aşılması tartışmasına dair bir dizi soru ve cevapla katkıda bulunm
24.5 TL. 35 TL.
 %  15
İktidar Nedir?
Hayatın her alanında karşımıza çıkan iktidar kavramı/olgusu bütün belirsizliğine, örtüklüğüne, gizilliğine rağmen kendini öteki üzerinde bazen yasa koyucu, bazen güç, bazen şiddet, bazen baskı aracı olarak yansıtabildiği gibi; daha stabil ve steril politikalar uygulayarak bireysel ve toplumsal varlığını/konumunu pekiştirebilir. Ego (öz-benlik) ve Alter (öteki) arasındaki iktidar ilişkisinden başlayarak, dolayımlanıp toplum üzerinde egemenlik sağlayan ve kurumsallaşan iktidarın işleyişini kavramak onun çözül
17 TL. 20 TL.
 %  25
Dış Politika
Değişen dünyada Türkiyenin dar kalıplardan, dış politikadaki tutuculuktan kurtulması, önüne gelen fırsatları değerlendirmesi ve kendisini bekleyen rolü üstlenmesi için bir zihniyet değişimine ihtiyaç vardır. Ele aldığı konu itibariyle çok önem taşıyan bu kitap, pratiğe yönelik bir tecrübenin ürünüdür.
5.56 TL. 7.41 TL.
Tükendi
 %  30
Dünya Sisteminin Doğası; Değiştikçe Aynı Kalan
Eski dünya sistemi ölemedi, yeni dünya sistemi doğamadı... Değişimler, dünyadaki dönüşümler 'yaratıcı yıkım'lar bunalımların değil, 'travma'ların, büyük savaş ve salgın gibi felaketlerin sonucunda gerçekleşir. Biz şu an bir şey 'vuku bulurken' hayatta olmanın şahitliğini yapıyoruz. İnsanları harekete, korkuları, kaygıları geçirir. Cengiz Han'ın şehri almadan önce Buharalılara 'Ey Buhara şehri, hangi büyük günahı işlediniz, hangi Tanrı'ya inanıyorsunuz bilmiyorum ama o Tanrı beni sizin başınıza bela olarak g
19.6 TL. 28 TL.
 %  30
Bilmenin Yolları; Toplumsal ve Siyasal Araştırmalarda Rakip Metodolojiler
Çağdaş sosyal bilimlerin başlıca iki metodolojik geleneği olan pozitivizm ve konstrüktivizmi mercek altına alan Bilmenin Yolları, bu metodolojilerin ortaya çıkışını, dünyayı görme ve anlama tarzlarındaki benzerlik ve farklılıkları inceliyor. Farklı bilme biçimlerinin sosyal olguları çalışırken seçtiğimiz metotları nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor ve böylelikle araştırmacıların metodolojik konumlarının çalışmalarını ne şekilde yönlendirdiğine dair farkındalıklarını arttırmayı hedefliyor. Metodolojik ç
38.5 TL. 55 TL.
 %  30
Bitmemiş İnşa: Postmodernizm
Bitmemiş İnşa, üç bölümden oluşuyor, bu bölümler espice, adspice, prodpice. Sırasıyla arkana bak, önüne bak, ileriye bak... Birinci bölümde postmodern felsefenin dünü ve bugünü üzerinden modernizm, postmodernizm, hakikat-sonrası, kitsch gibi kavramların yerli yerine koyulduğu bir tartışma yürütülüyor. İkinci bölümde postmodernitenin sanat dallarındaki etki ve dönüşümlerinin ne olduğu konusuna odaklanılıyor. Kitabın son bölümü ise 2019 yılında Post Öykü dergisinde yapılan Postmodernizm Öldü mü? dosyasının ek
20.3 TL. 29 TL.
 %  35
Türkiye'yi Yarınlara Taşımak
Bir yanda tarihte parlak örneklikler sunmuş geleneksel birikim, diğer yanda geleceğe dair yitirilmemiş umut ve sorumluluk bilinci ile Türkiye, kendini daha güçlü bir geleceğe taşırken, yaşlı ve yorgun gezegenimizin barışa dair umutlarını da tazelemektedir. Tolstoy'a göre yaşlı, Maalouf'a göre paramparça, Izzetbegoviç'e göre fani, Sezai Karakoç'a göre hüsran dolu dünya, kuşkusuz hepimiz için bir sınav yeridir. Biz; varlığında âlem saklı olan insana saygı duyan bir irfan geleneğinden
19.5 TL. 30 TL.
 %  20
Geleneksel Kıraat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım
Bu çalışmada, kıraat ilminde yer alan farklı okumaların tespit ve tercih amaçlı gerekçelendirmesini ifade eden ihticâcü'l-kıraat olgusu incelenmektedir. Çalışma, kıraat disiplininin ihticâc alanıyla sınırlıdır. İhticac olgusunun arka planında yer alan Kur'an tarihi ve kıraat tarihi bağlamındaki bütün sorunlar, çalışmanın kapsamı içerisinde yer aldığı gibi, ihticacın kendi tarihsel problematikleri de çalışmanın kapsamı içinde değerlendirilmiştir. Alt yapısı ve üst yapısı ile ihticacı ilgilendiren bütün mese
36 TL. 45 TL.
 %  20
Sahabe Dönemi İktidar Kavgası; Alevi Sünni Ayrışmasının Arka Planı
Müslüman siyasal kültürünün oluşumunda Hz. Peygamber sonrasının özel bir yeri vardır. İlk müslüman neslini, bu dönem siyasi olaylarını ve bu olayların aktörlerini incelemek zorundayız. Bu nesille kurduğumuz sevgi bağı, bizi doğruyu ortaya koymaktan alıkoymamalıdır. İslam tarihinde ilk yanlışlıklar siyasi alanda yapılmış ve daha sonra dinî ve ilmî alanlara sirayet etmiştir. Bu yanlışlıklar sorgulanıp düzeltilecek yerde kutsanmış ve mukaddes bir cehaletle karşı karşıya kalınmıştır. Siyasal zihnin ürettiği sor
34.4 TL. 43 TL.
Tükendi
 %  20
Asr-ı Saadet Dönemi - Din-Siyaset İlişkisi 1
Dinin devlet ve siyasetle veya devlet ve siyasetin dinle olan bağı, insanlığın yönetime ihtiyaç duyduğu dönemle birlikte başlayan en kadim konulardan biri olagelmiştir. Bu ilişkinin temelinde, Allah-evren/dünya-insan dolayısıyla din-dünya-insan anlayışları ve bunların birbirleriyle olan bağları vardır. Başlangıçta din, hem devlet hem millet hem de hayat yani dünyadır. Allah ise bütün bunları yaratan, insana lütfeden ve lütfu ile de imtihan edendir. En sonunda, her şey yani insan-hayat ve evren O'na dönecekt
40 TL. 50 TL.
 %  30
Körfez Krizi Kıskacında Katar
Haziran 2017'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Katar ile diplomatik bağlarını herhangi bir ön bilgilendirmede bulunmadan kestiler; sınırlarını ve hava sahalarını kapattılar. Katar'ın ekonomi ve güvenlik alanındaki en yakın üç ortağının bu müdahalesini Mısır ve diğer bazı devletler de destekledi. Körfez Krizi Kıskacında Katar, söz konusu abluka ile bu olaylar çerçevesinde yaşanan gelişmeleri içeriden bir bakışla ortaya koyuyor. Krizin Katar ekonomisi, siyaseti, kültür stratejileri ve
24.5 TL. 35 TL.
Toplam 476 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1