Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 23 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Kadının Anne Hali'nde Dini Ve Manevi Yaşam
Kadını anlatan kitapların, şiirlerin, romanların, hikâyelerin, hükümlerin çoğunu kadınlar yazmamış ve anlatmamıştır. Benzer şekilde akademide de durum aynıdır. Sosyal değişimlerin beşiğini sallayan kadını anlamanın; toplumu anlamanın, kültürü ve tarihi anlamanın en iyi yolu olduğu düşünülürse sosyal bilimlerin ana malzemesi insanı anlamada çok önemli bir unsur olduğu karşımıza çıkmaktadır. Kadının anne hali, sağlık bilimlerinin içinde yer alınca diğer hastalıklar arasına doğru kaymış, oradan sosyal bilimle
91 TL. 140 TL.
 %  35
Aileye Tutunmak Maneviyat Yönelimli Aile Danışmanlığı
İnsan aile ilişkileri içerisinde kendi varoluşunu anlamlandırır. Sevme, sevilme, saygı, kabul görme, ait olma, sosyalleşme gibi birçok ihtiyacı için aileye tutunur, aileden destek alır. Maneviyat, din ve aile arasında yakın ve kopmaz bir bağ vardır. Bireylerin aile ve evlilik hayatlarıyla ilgili aldıkları birçok kararda din etkilidir. Bu durum aile danışmanlığı alanında çalışanların dikkatini çekmiş, aile danışmanlığında maneviyat ve din boyutunun nasıl yer alması gerektiği araştırılmaya başlanmıştır. Elini
58.5 TL. 90 TL.
 %  35
Manevi Danışmanlar İçin Kılavuz; Danışma İlke, Beceri ve Teknikleri
İnanç ve kültürün bilimle harmanlanması olarak nitelenen ve inanç, mezhep, meşrep, ırk, dil, renk ve benzeri ayırımlara girmeden her insanı olduğu gibi kabul edip, saygı ve hoşgörü çerçevesinde maneviyatla ilişkili sorunları konusunda yardıma ihtiyaç duyan kişilere destek olmayı nihai gaye olarak benimseyen Manevi Danışmanlık, danışanın inanç ve kültürünün dikkate alındığı ve buna uygun bir dil kullanılarak iletişimin kurulduğu bir eşlik etme sürecidir. Manevi yönelimli terapiler, danışanlar için gelişim ve
71.5 TL. 110 TL.
 %  35
Birey Toplum Ve Din
Din; bireyin duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını etkileyen, kişilik yapısının şekillenmesinde katkısı olan, giyim kuşamdan yeme içme alışkanlıklarına ve insani ilişkilere kadar geniş bir yelpazede yaşam biçimlerini belirleyen bir fenomendir. Din, insanoğlunun dünyayı ve varoluşu anlamlandırmasında aşkın bir perspektif sunar. Zorluklar karşısında bireyin daha dirençli olmasını sağlayan din, ortaya koyduğu tatminkâr ve ikna edici açıklamalar ile onu ruhsal açıdan güçlendirir, iç huzur kazanmasına ve yaşam
78 TL. 120 TL.
 %  35
Siber Psikoloji, Kişilik Ve Dindarlık
İnsanlık, geçmişin devasa birikimi ve deneyimiyle günümüzde kendi tasarımı olan ve gittikçe daha fazla çeşitlilik arz eden akıllı cihazlarla kuşatılmış durumdadır. Bu cihazlara bir taraftan hayatı kolaylaştırdıkları, sınırsız bir konfor alanı sağladıkları, bilgiye ve diğer insanlara erişimi hızlandırdıkları ve pek çok alanda fayda sağladıkları için hayranlık duyulmakta, ancak diğer taraftan da bağımlılığa, pasif tüketimciliğe, işsizliğe, bireyselciliğe, ahlakî problemlere, gelenek, inanç ve değerlerden uzak
55.25 TL. 85 TL.
 %  35
Manevi Bakım ve Danışmanlık
Manevi bakım ve danışmanlık ... doğrultmakla ilgili bir şeydir, tıpkı kapak resminde görüldüğü gibi... hayatın getirdikleri karşısında, hayatın yüküyle beli bükülen insanın yeniden ayağa kalkması için, yeniden doğrulması için yanında olmak, ona eşlik etmektir. Manevi bakım ve danışmanlık her zaman bir çözüm bulmak değildir, çünkü hayatın getirdiklerinin her zaman bir çözümü bulunmaz; ama manevi danışman, böylesine çaresizlikler içinde boğulan insanın yanında olabilir, kurtuluşun mümkün olmadığı güç durum v
104 TL. 160 TL.
 %  35
Yalnızlık Umutsuzluk Ve Dindarlık
Anlam arayış serüveni yolculuklara çıkarır insanı… Modern insan kimi zaman yalnızlık koridorlarında umutsuzluğun girdabıyla boğuşur. Kimi zaman da umudun ışığıyla yükselişe durur. Gelgitlerinde kendini, varlığı ve “Aşkın Olan”ı arar. Kendini gerçekleştirmeyi, varlığı bir bütün olarak anlamlandırmayı ve yüreğinin derinliklerindeki Aşkın Olan’ı içkinleştirmeyi arzular. Bu tecrübeler yaşantı kılınırken, “hakikaten bir çıkış yolu var mı?” ya da “kişinin kendisiyle benliği arasında olan…” onu nerelere taşır? sor
58.5 TL. 90 TL.
 %  35
Din Psikolojisi
İnsan, yapısında dini bir özellik taşıyan, doğumundan sonra da başta aile olmak üzere çeşitli çevresel faktörlerin ve kendi zihinsel gelişiminin de etkisiyle, aşkın, yaratıcı bir varlık ve bu varlıkla kendisi arasındaki ilişkiler üzerinde düşünen, Allah, peygamber, melek, şeytan, dua, ibadet, ölüm ve ahiret gibi temel dini konularda kafa yoran, inanç ve görüşleri olan ve bunlara bağlı tutum ve davranışlarda bulunan bir varlıktır. İşte bu kitap bütün bunları, kısaca insanın dini yönünü, psikolojik açıdan ele
58.5 TL. 90 TL.
 %  35
Dini Hayatın Psiko-Sosyal Temelleri
Elinizdeki eser, değerli hocamız Ali Murat DARYAL ın çeşitli dergilerde değişik tarihlerde yayınlanan yazılarından ve röportajlarından oluşmuştur. Hocamızdan bu yazı ve röportajların kitaplaştırılmasını defalarca istememize rağmen bunu sürekli erteledi. Daha da önemlisi, bizim yapmamızı da engelledi. Belki haklı gerekçeleri de vardı. Ama çeşitli çevrelerden yükselen talep dalgası karşısında hocamız daha fazla direnemedi ve biraz da bizim üstelememizi durduramadı. Bunun üzerine bu yazı ve röportajları bilgis
58.5 TL. 90 TL.
 %  35
Sosyal Hizmet Maneviyat Ve Din
“Bağımlılık, manevi susuzluğun ifadesidir.” Jung İnsanoğlu, biyo-psiko-sosyal ve manevi boyutları olan bir varoluşu temsil eder. Onun anlaşılması için sadece biyolojik, psikolojik ve sosyal özelliklerinin değerlendirilmesi yeterli değildir. İnsanın bir de aşkın yönü vardır ki bu, onun manevi alanını oluşturur. Her insana özgü olan maneviyat, dini inanç ve pratikleri de içine alır, insanın pek çok tutum ve davranışına yön verir ve anlam katar. Dolayısıyla, eylemlerinin manevi boyutları anlaşılmadan insan büt
52 TL. 80 TL.
 %  35
Merhamet Psikolojisi; Zihinsel İmgeler Işığında Merhamet
İnsana insan olma vasfını kazandıran duyguların başında merhamet duygusu gelmektedir. Yaratan'ın yaratılana lütfettiği Rahmani bir nefes olan merhamet, sadece insan için değil, bu nefesi içine çeken tüm varlık için sonsuz bir hayat kaynağıdır. Ancak yıkıcı duyguların hayatı yaşanılmaz hâle getirdiği günümüzde, bu duygu ne yazık ki insanlığın yitik mirası hâline gelmiştir. Elinizdeki bu eser, merhametin anlam ve önemine yoğunlaşarak varoluşun özündeki bu duyguyu görünür hâle getirmeyi ve yeniden haya
52 TL. 80 TL.
 %  35
Acıdan Erdeme Yolculuk; Travma Sonrası Gelişim Psikolojisi ve Din
Her ne kadar insan tabiatı itibariyle mutluluk veren eylemlere yönelip acı veren ve mutsuzluk getiren eylemlerden uzak durmaya çalışsa da hayat çift kutupludur ve acı hayatın kaçınılmaz gerçeğidir. Yaşadıkça bu gerçeği öğrenen ve kabullenen insan, yaşanan olumsuzlukların aynı zamanda bazı faydaları ortaya çıkarabileceğini, bazı güzel sonuçları beraberinde getirebileceğini de tecrübe etmiştir. Şu bir gerçektir ki hayatta acı ve ıstırap dolu hadiselerle karşılaştıklarında insanların imdadına yetişen, n
55.25 TL. 85 TL.
 %  35
Dindarlık, Kişilik ve Ruh Sağlığı
Günümüzde maruz kaldığımız hızlı değişimler, birey, grup ve toplumların yaşanan bu değişimleri algılama, anlama ve anlamlandırma sorunsalını gündeme getirmektedir. Zaman zaman tecrübe edilen travmatik olaylar, insanların kaynaklarını tüketmekte, onları aciz bırakarak baş etme mekanizmalarını altüst etmektedir. Engellilik buna örnek olarak verilebilir. Engellilik, hem engelli birey için hem de -başta ailesi olmak üzere- yakın çevresi açısından pek çok güçlüğü barındıran bir durumdur. Yine 2019 yılının
65 TL. 100 TL.
 %  35
Psikoloji ve Psikoterapide Din
Zuhâl Hanımefendi'nin bu kitabı, ciddi bir çalışma ve araştırma neticesinde ortaya çıkmış; ilmi titizliği takdire şayan. Umarız ki bu kitap, Batılıların bu konudaki çalışmalarının yanı sıra İslami ve tasavvufi alanlardaki çalışmaların izhar edilmesine de vesile olur. Psikiyatr Dr. Mustafa Merter Psikoloji ve din kelimeleri uzun yıllar ya hiç bir arada kullanılmadı ya da ancak birincisinin ikincisine akıl öğretme yetkisini kendisinde gördüğü, onu açıklayabilmek için tüm kavramlara sahip olduğu inancı gibi üs
58.5 TL. 90 TL.
 %  35
Ölüme Uyanmak (Yaşayanların Dilinden Ölüm Eşiği Deneyimleri)
Ölüme Uyanmak, klinik olarak ölü kabul edilen insanların ruhlarının fiziksel bedenlerini terk etmesiyle farklı bir aleme gitmelerini; bedenlerinin dışında seyahat etmelerini, kendilerini yahut etrafında olup bitenleri dışarıdan bir gözlemci gibi izlemelerini inceliyor. Bir başka ifadeyle onların tünel, boşluk, ışığı görme, ölmüş yakınlarla karşılaşma gibi unsurları tecrübe etmelerini, geri döndükten sonra tüm yaşadıklarını detaylarıyla anlatmalarını içeriyor. Böylece Ölüm Eşiği Deneyimlerini din psikolojisi
65 TL. 100 TL.
 %  35
Yeni Dini Hareketlerin Psikolojisi
Bireyin anlam arayışının hız kesmeden devam edişi beraberinde yeni arayışlar getirmekte. Karşılaştığı maddi ve manevi krizler bireyi yeni olgulara yönlendirmekte ve yeni tecrübeler yaşatmakta. Özellikle Batı'da bu arayış Yeni Dinî Hareketler olarak ifadesini bulmakta. Yeni Dini Hareket (YDH) mensubiyeti, modern dünyada hakikati yaşamak adına zamanı geri almaya dair bir arzuyu yansıtmakta. Aynı zamanda kadim olan hakikati modern zamana taşıyarak onu çağdaş ve sükeler bir düzlemde eyleme/yaşama taşıma isteği
45.5 TL. 70 TL.
 %  35
Din Ve Sağlık; Kavram, Kuram ve Araştırma
Elinizdeki bu kitap, dindarlık ve sağlık ilişkisine dair temel konuları ele almaktadır. Dindarlığın başa çıkma süreçlerindeki rolü; kaygı, ölüm kaygısı, depresyon, OKB gibi ruhsal bozukluklarla ilişkisi ve bazı ruhsal hastalıklardaki dini belirtiler ve yorumlanması üzerinde durulmaktadır. Aynı zamanda fiziksel sağlık bağlamında dindarlığın sağlık davranışlarına riayet etmeyle ilişkisi ve bağımlılıkla mücadeledeki rolü incelenmektedir. Dindarlık ile olumlu ruh sağlığı göstergeleri olarak değerlendirilen mutl
45.5 TL. 70 TL.
 %  35
İnançsızlık Psikolojisi
Bu kitap basit bir sorunun cevabını aramaktadır: insanlar nasıl inançsız olur. Bu soruya hemen her dindarın verilecek bir cevabı vardır. Bazıları, inançsızların yeterince akletmediklerini düşünürken, bazıları da onların nefislerine uyduklarını iddia edecektir. Bazısı, inançsız denilen insanların aslında hakikatin farkında olduğunu ama onu gizlediklerini düşünürken, bazısı da her şey ailede olup bitiyor diyerek kestirme bir cevapla yetineceklerdir. Bu sorunun cevabını merak etmemek ve soruya tamamen kayıtsız
65 TL. 100 TL.
Tükendi
 %  35
Sabır Psikolojisi; Pozitif Psikoloji Bağlamında Bir Araştırma
Haz temelli mutluluk arayışlarının günümüz insanını mutlu etmeye yetmediği ruh sağlığı göstergelerinden açıkça anlaşılmaktadır. Psikolojik iyi oluş teorisyenleri, bu noktadan hareketle gerçek mutluluğun ancak bireyin gerçek benliğine ulaşmak için çabalaması sonucunda elde edilebileceğini ileri sürmektedir. Her türlü zorluk, tehdit ve kayıp karşısında dayanma, direnme, göğüs germe ve sonucu bekleme eğilimi, duygusal, bilişsel, davranışsal boyutlarda yaşanan çözümleyici psikolojik bir süreç ve başa çıkmaya ya
65 TL. 100 TL.
 %  35
Din, Erdem ve Sağlık
Dindarlık ve sağlık ilişkisi, psikolojinin ve özellikle din psikolojisinin başlangıçtan beri temel konularından biri olmuştur. Psikolojide önemli teorisyenler çalışmalarında dindarlık ve sağlık ilişkisine yer ayırmışlardır. William James, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Gordon Allport, Abraham Maslow, Viktor Frankl, Kenneth Pargament, Harold Koenig ve Irvin Yalom dünden bugüne zikredilebilecek başlıca isimler arasındadır. 1900'lü yılların başından itibaren daha çok teorik düzeyde ele alınan din ve sağlık i
55.25 TL. 85 TL.
Toplam 23 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1