Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 11 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  25
Bir İman Şövalyesi Kierkegaard
sonsuz olan mutlak âlem ile sonlu olan bireyin edimi (fiil), tinsel bir edimdir. Bunu ancak iman şövalyesi gerçekleştirebilir. Etik kategoride birey 'trajik kahraman' iken; iman hamlesini gerçekleştiren birey artık bir iman şövalyesidir. Çünkü o, İbrahim gibi en sevdiği şeyden feragat edecek kadar cesurdur. Dünyevi olarak sınanabileceği en korkunç ödevle karşı karşıyadır. Bu ödev; Korku ve titremedir. Kierkegaard'ın iman şövalyesi olarak tanımlamasında bir anlam bütünlüğünü görüyoruz: Şövalye cesareti çağrı
15 TL. 20 TL.
 %  25
Ockhamlı William'ın Din Felsefesi
Ockhamlı'ya göre; Teoloji bir bilim değildir. Çünkü bilim, kesinlik içermeyen ihtimalli hesaplar peşindedir. Bilimin nesnesi, şimdi ve şurada bulunan şeylerdir. Nesnelere ait kavramlar, bu âlemde soyut ve sezgisel bilgisine sahip olduğumuz duyumlardan elde edilir. Bu şeylere ait tümeller, cevher (töz) değildirler. İnsan zihni, eşyaya ait kavramları, birbirine benzerliklerinden dolayı, ortak isimler altında toplar. Ayrıca ahlakın ve inancın kaynağı vahyin kendisidir. Tanrı'nın sıfatları da vahiyle ifadesini
17.25 TL. 23 TL.
Tükendi
 %  20
Batı Düşüncesinde Tanrı ve Tasarım (Ciltli); Bilimsel Felsefi ve Teolojik Bir Yaklaşım
Leibniz, Niçin hiçbir şey yok değil de bir şeyler var ve tüm bu var olanlar niçin var olmuşlardır? diyerek varlığın gizemine dikkat çekerken, Hawking, Evrenin doğası nedir? Onun içindeki yerimiz ne, O ve biz nereden geldik? Evren niçin böyle? şeklindeki sorularla insanın kozmik sistemdeki anlam arayışına vurgu yapmaktaydı. Anlam arayışı içerisinde olanlara göre bu soruların muhtemel cevapları vardır ve olmalıdır. Bu cevaplardan şüphesiz en önemlisi evrenin ilahi bir varlık olan Tanrı tarafından bir amaç doğ
17.04 TL. 21.3 TL.
 %  20
Mistisizm
Nurettin Topçu´nun Mistisizmi ve Blondel´i şu şekilde anlatıyor:Mistisizm,dini yaşayışta en yüksek merhaleyi teşkil eder; ruhun içten ve doğrudan doğruya Allah´la birleşmesinin mümkün olduğunu kabul eden doktrindir.Bu birleşme, normal düşünce ile insanın tabi varlığına yabancı olan ve birbirinden ayrılmayan yeni bir varlık ve düşünce hali meydana çıkarıcıdır.
5.93 TL. 7.41 TL.
Tükendi
 %  25
Türkiye'de Klasik Materyalizmin Eleştirileri
Özellikle II. Meşrutiyetin ilânından sonra Baha Tevfik ve fikir arkadaşları tarafından bilimsel bir temele dayandığı gerekçesiyle Türk fikir dünyasında bilinçli bir şekilde kabul edilen ve çok istekli bir şekilde bir felsefe anlayışı olarak savunulan klasik materyalizme karşı, bahsedilen felsefe anlayışının iddia edildiği gibi bilimsel bir temele dayanmadığını, felsefî ve bilimsel bir açıdan kanıtlamak üzere bir tepki olarak spritüalist ve idealist eğilimli fikir ve görüşlere sahip olan fikir adamlarımız or
28.5 TL. 38 TL.
 %  35
Kişilik: Oluşumu ve Sorunları
İnsanın içindeki bozucu, parçalayıcı eğilimleri dizginleyerek önce içinde bir dengeye, sonra etrafıyla bir uyuma varması, yani mükemmelleşme yahut olgunlaşma çabası hem varoluşunun bir gereği, hem de bu dünyada türünün devamı için bir zarurettir. Hiç kimse kendisi sahip olmadıkça kişiliği eğitemez. Bu amaca dönük bütün bir hayatın meyvesi olarak kişiliği gerçekleştirebilecek olan çocuk değil yetişkindir. Kişiliğin gerçekleştirilmesi demek, daha azı değil, bütün bireysel insan varlığının en iyi, en uygun ge
5.72 TL. 8.8 TL.
Tükendi
 %  25
Materyalizmin Türkiye'ye Girişi
Düşünce tarihinde bir çok felsefi akım içerisinde çok önemli bir yeri bulunan materyalizmin, hemen hemen her devirde ve her toplumda, toplumun bazı düşünürleri tarafından temsil edilebilme ve dolayısıyla savunulabilme imkanı bulduğu, düşünce tarihinin seyrinden anlaşılmaktadır. Öyle ki, 17. asırdan itibaren fen bilimleri alanında önemli gelişmelerin olması ve keşiflerin yapılması ve ayrıca materyalizmin bilimselliğe dayandığı iddialarına ilave olarak mekanizm ve evolüsyonizm gibi felsefi görüşlerden de dest
49.5 TL. 66 TL.
 %  25
Berkeley ve İmmateryalist Metafiziği
Bilindiği üzere, Berkeley küresel bilgi pazarının Britanya Adası pazarı felsefe kısmında tezgah açan bir İrlandalıdır.
28.5 TL. 38 TL.
Tükendi
 %  35
Batı Düşüncesinde Siyaset Felsefeleri
Bu kitap, Batı siyasî felsefesi üzerine bir kitap olmadığı gibi, Batı siyasî düşüncesi tarihi de değil; onbir önemli Batılı siyasî filozof hakkında makalelerden oluşan bir dizi yazıdır. Kitaptaki her bölümü ayrı bir yazar yazdı ve hepsi (Aquinas bölümünü yazanın dışında), akademik çevrelerde sahalarında otorite olarak bilinen kimselerdir. Üzerlerinde durdukları filozoflarda birer başlangıç olarak düşünülmesi gereken makalelerin, genel okuyucular ve talebeler için olduğu kadar, siyasî felsefe hakkında bilgi
5.2 TL. 8 TL.
Tükendi
 %  35
Spinozanın Tanrı Anlayışı
Felsefe tarihinde müstesna bir yeri olan Hollandalı filozof Spinoza´nın Tanrı anlayışı onun felsefî sisteminin en tartışmalı noktalarından biridir. Yaygın görüş onun panteist olduğu yönündeyse de; ateist, materyalist, natürilist, akozmik olduğunu düşünenler de yok değildir. Hemen her eserinde Tanrı´ya atıfta bulunan Spinoza´yı konu alan felsefe çalışmalarının çok azı spesifik olarak filozofun Tanrı´ya ilişkin düşüncelerini irdeler. Kazım Arıcan´ın eseri bu bağlamda dünya felsefe literatüründeki bir kaç
7.8 TL. 12 TL.
Tükendi
 %  35
Ateizmin Çıkmazı
Sık sık Tanrının varlığına dair deliller getirmem istendi benden, bazan bu iş için zorlandım ve hatta zaman zaman buna tahrik edildim. Bu konuya karşı asla büyük bir ilgi duyamadım. Bizzat bendeki ve dünyadaki aşkınlaştırıcı bir gerçekliğin Tanrı kelimesine karşılık olduğuna o kadar eminim ki, böylesine emin olduğum bir konuyla ilgili bazı deliller arayıp bulmak fikri, bana hiç de ilginç gelmiyor. Bu deliller bana sadece bildiğimden daha fazla bir şey öğretmeyeceği gibi, kendi ispatlarının bir neticesi olma
5.2 TL. 8 TL.
Tükendi
Toplam 11 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1