Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 5 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Belagat Terimleri Sözlüğü
Bu eserin başlıca özellikleri şunlardır: Terimler 800 başlık altında ele alınmıştır. Okuyucunun daha kolay istifade etmesi için terimler alfabetik sıraya göre tertip edilmiştir. Terimlerin Türkçelerinin yanında parantez içerisinde Arapçası da verilmiştir. Arapça örneklerden önce Türk edebiyatından örnekler sunulmuştur. Terimlere dair verilen örnekler mümkün olduğunca âyet, hadis ve Arap şiirinden seçilmiş, yeri geldiğinde Arap kelamı ve atasözlerinden de yararlanılmıştır. Birden fazla ism
84.5 TL. 130 TL.
 %  35
Türkçe Arapça Sözlük
Yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerim, insanların hidayeti için gönderilmiş bir kitap olmakla birlikte aynı zamanda bir edebiyat şaheseridir. Onda; hakîkat, mecâz, kinâye, istiâre, teşbih, icâz, itnâb, müsâvât, lafız ve manayı süsleyen çok miktarda edebî sanatlar mevcuttur. Bu sanatları ve dolayısıyla Kur'ân-ı Kerim'i ve diğer arapça edebî metin ve nazımları anlamak için; lügat, sarf, nahiv vb. bazı ilimler tedvin edildiği gibi, ondaki edebî sanatları ve ifade tarzlarını anlamak için de çok erken bir tarihten itiba
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
Arapça - Türkçe Öğretici Sözlük
Arapça Türkçe Ögretici Sözlük, Arapça'yı öğrenmeğe yeni başlayanların bile kullanabileceği bir biçimde hazırlanmıştır. Kelimeler, HARF SIRASINA göre (alfabetik) verilmiştir. Bir kelimenin manâsını öğrenmek için, alfabetik olarak, harf sırasını takip etmek yeter; kelimenin kök harflerini bilmek mecbûriyeti yoktur. Kelimeden sonra parantez içinde, o kelimenin hangi kökten geldiği gösterilmiştir. Arapça'da kelime isim ise, cem?ini (çoğulunu), fiil ise mâzi, muzâri ve masdarlarmını öğrenmek gerekir. Bunlar veri
97.5 TL. 150 TL.
 %  35
Arapça-Türkçe-İngilizce-Fransızca Sosyal Bilimler Sözlüğü
Sosyal bilimlere verilen önem ve bu konulara duyulan ilgi son yıllarda giderek artmaktadır. Böylece Sosyal Bilimler İdari, İktisadi ve Toplumsal yaşam gibi her türlü kültürel alanda geniş kullanım imkânı bulmuştur. Dolayısıyla da bu alanlarda, ihtisaslaşma faaliyetlerinde de büyük artışlar kaydedilmiştir. Günümüzde Türkçemizde, değişik bilim dalarına ait sözlüklerin yanısıra, çeşitli bilim dallarını bir araya toplayacak nitelikte de Sosyal Bilimler Sözlüğü bulunmaktadır. Bu sözlükler, değişik bilim dalları
13 TL. 20 TL.
Tükendi
 %  35
İki Kur'an  Sözlüğü
Sözlüğün ilim dünyasında büyük bir yeri olduğu ve sözlüksüz medenî bir toplum düşünülemeyeceği bir gerçektir. Okuyan, araştıran bir kimse, ister kendi dilinde, ister yabancı bir dilde olsun, anlayamadığı kelimeleri sözlüklerde arar, onun yardımıyla birçok ilmî eksikliklerini giderir. Türkler, İslamiyet i kabul ettikten sonra Kur ân-ı Kerîm i, Hadîs-i Şerifleri ve diğer dinî ilimleri öğrenmek ihtiyacını duymuşlar. Bu kitapların Arapça olmaları, onları Arapça öğrenmeye zorlamıştır. Milletler hayatında uzun
13 TL. 20 TL.
Tükendi
Toplam 5 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1