Anasayfa Sayfa Hakkımızda

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları olarak 1983 yılında kurulmuş olup; bu tarihten itibaren beş yüzü aşmış yayın sayısıyla yayıncılık faaliyetini uluslararası platformda halen sürdürmektedir.


Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı" kuruluşu olan M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları (İFAV) 1983 yılından beri, İslami İlimler ve Sosyal Bilimler alanında 500’ün üzerinde eser yayınlamıştır.


Kur’an İlimleri, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve Tasavvuf gibi İslamî İlimler’de Usül ve Kaynak kitaplarının yanı sıra akademik araştırmaları da neşreden yayınevimiz, başta Arapça olmak üzere Farsça, İbranice gibi dillerde dilbilgisi ve öğrenimine yönelik eserleri de yayınlamaktadır.


Tarih, İslam Tarihi, Dinler Tarihi, Edebiyat, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe gibi Sosyal Bilim alanlarında pek çok araştırma eseri yine yayınevimiz tarafından yayın hayatına kazandırılmıştır.


Ayrıca dini bilginin daha kolay ve daha doğru öğrenilmesi yönünde kaynak ve araştırma eserlerini halkımıza sunmak yayınevimizin bir diğer faaliyet alanıdır.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Marmara University Faculty of Theology Foundation Publications (İFAV) is an organization of "Marmara University Faculty of Theology Waqf ". Since 1983, It has published over 500 works on Islamic sciences and social sciences.


IFAV has published various academic and semi-academic works on Islamic scieneces such as Quranic sciences, Tafsir, Hadith, Fiqh, Kalam and Sufism. It has also published language education books concerning Arabic, Persian, and Hebrew etc.


Furthermore IFAV has published many academic works in the fields of History, Islamic History, History of Religion, Literature, Psychology, and Sociology.


Mission of IFAV is to present resource books contributing religious knowledge to people for developing their level of religious knowledge.