Bu çalışmanın amacı, anlam ile gramatik işlevler arasındaki ilişkinin boyutlarını cümle düzeyinde ortaya koymak ve işlevsel anlam-cümle anlamı ilişkisinin gramatik bir analizini yapmaktır. Çalışmada nahiv ilminin anlamın üretilmesi ve yorumlanması süreçlerinde üstlendiği rol araştırılmış, gramatik kurala ilişkin anlamdan bağımsız bir gerçeklik alanının varlığı tartışılmış ve dilsel metnin metnin kendisi ile yorumlanma imkânı değerlendirilmiştir. Konuyu dilbilimsel sınırlar içinde ve betimleyici bir yaklaşımla ele alan çalışmada gramatik işlevlerin cümle anlamı üzerindeki etkisi ses, biçim ve sözdizimi düzeylerinde ortaya konulmakta; anlamın gramatik işlevler üzerindeki etkisi sözlüksel anlam ve bağlamsal anlam düzeylerinde ele alınmaktadır.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789755486666
Yayın Tarihi :2023-06-21
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Arap Dilinde Lafız - Mana İlişkisi;İşlevsel Anlam - Cümle Anlamı İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :400
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :160 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : Bünyamin Aydın
İlgili Eserler