Tahayyül sınırlarının ötesinde bir konuma sahip olmasına rağmen Tanrı’yı tasavvur etme, insanlığın ortak bir meşguliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanın Tanrı ile kurduğu her türlü ilişki biçimi Tanrı tasavvurları üzerinden gerçekleşmektedir. Tanrı’nın herhangi bir biçimde tasavvur edilmesi, her iki tarafın sürece müdahil olmasıyla gerçekleşse de Tanrı’yı tasavvur etme hem bizzat Tanrı tarafından vahiy aracılığıyla organize edilen hem de insan zihninin bir ürünü olarak meydana gelen dinamik bir süreci ihtiva etmektedir. Bu noktada Din ve insanın buluşma noktalarını araştırma alanına dâhil eden Din psikolojisi, insanın Tanrı’yı zihinde nasıl canlandırdığı, söz konusu Tanrı tasavvuru gelişim sürecine kaynaklık eden verilerin neler olduğu gibi soruların cevabını irdelemede en yetkin alan olarak karşımıza çıkmaktadır.
Din ile insan arasında meydana gelen ilişki örüntüsü, Tanrı’yı tasavvur etmekle başlar. Bu bakımdan Tanrı tasavvuru gelişim süreçlerine odaklanmanın, aynı zamanda dine yaşamında merkezi bir konum atfeden insanların yaşamsal serüvenine ışık tutmak anlamına geldiği düşünülebilir. Bu hedefe bağlı olarak elinizdeki kitap psikolojik düzlemde Tanrı tasavvuru gelişim süreçlerine odaklanmaktadır. İlgili eser bir taraftan Tanrı tasavvuru, ebeveyn algısı ve kişilik özellikleri ile ilgili kapsamlı bir literatür taramasını ihtiva ederken; diğer taraftan ebeveyn algısı ve kişilik özellikleri bağlamında Tanrı tasavvuru biçimlerini Müslüman-Türk katılımcılardan müteşekkil bir araştırma grubu üzerinden açıklamayı hedeflemektedir. Bu çalışma, psikoloji alanının temel konularından ebeveyn algısı ve kişilik özelliklerini; diğer taraftan din psikolojisinin temel araştırma konularından Tanrı tasavvurunu birlikte irdelemesi açısından önem arz etmektedir. İlgili çalışmanın din psikolojisi alanında özellikle Tanrı Tasavvuru başlığı altında ele alınacak araştırmalara katkı sağlaması beklenmektedir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786258427219
Yayın Tarihi :2023-01-06
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Ebeveyn Algısı, Kişilik Ve Tanrı Tasavvuru
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :328
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :135 X 215
Emeği Geçenler :
Yazar   : Hızır Hacıkeleşoğlu
İlgili Eserler