Fertler, Şer'in (hukuk düzeninin) kendilerine tanıdığı haklara bir tecâvüz olmadığı, bunlara riâyet edildiği müddetçe, başkaları ile

ihtilâfa düşmezler. Herkes, hukuk düzenince belirlenen kurallara aynen uysa idi, fertler arasında hiçbir ihtilâf doğmazdı. Ancak bu ideal bir

durumdur. Toplum hayatında esas olan da bu ideal durumdur. Fakat istisnai olarak hukuk düzeninin fertlere tanıdığı haklar ihtilaflı

olabilir. Bu, bir kimsenin başkasının hakkını kasden tanımaması, onu ihlâl etmesi şeklinde olabilir. Fakat çoğunlukla iki kişi de kendi

açılarından kendilerini haklı görebilir ve bu sebeple ihtilafa düşebilirler. Hiç şüphesiz insanlar arasında meydana gelen anlaşmazlıkların

çözümlenmesi, tecavüzlerin ortadan kaldırılması ve suç teşkil eden fiilleri işleyenlerin cezalandırılması bir arada yaşamanın gerektirdiği

bir zorunluluktur.

Bir toplumda fertlere ihlâl edildiğini düşündüğü hakkını bizzat alma yetkisinin tanınması, kamu düzeninin bozulması ve anarşinin

hâkim olmasıyla eş anlamlıdır. Pek çok ihtilaf sulh, hakem ve fetva yoluyla çözümlenebilir. İhtilafların bu yollarla giderilmesi yargı

yükünün hafifletilmesi bakımından önemi inkâr edilmez bir husustur. Ancak ihtilafların bu yollarla çözümlenmesi, arkasında cebrî

yaptırımı ve kamu desteğini taşımadığı için her zaman beklenen sonucu vermez. Bunun için de sağ duyu sahibi her insanın, meşrû

ölçüler, hukukî usul ve kurallar çerçevesinde faaliyette bulunup zayıfı koruyacak, haklıyı haksızdan ayıracak ve hakkı çiğnenen kimsenin

hakkını sahibine geri verecek, suçluyu tespit edip cezalandıracak, böylece toplumun huzur ve sükununu sağlayacak kamu otoritesine ve

yaptırım gücüne sahip bir kuruma yani yargı kuvveti ve kurumuna ihtiyaç bulunduğunu kabul edeceği açıktır.

Yargının amaç ve hedefi ise adaleti gerçekleştirmektir. Bu amacından ötürü yargı terimi zamanla adalet kelimesiyle özdeşleşmiş ve

yargı kurumu tabiri yerine adalet kurumu (adlî teşkilât, adliye) tabiri kullanılmıştır. İslâmî öğretide de yargı işi yani adaleti temin işi

imandan sonra en faziletli bir ibadet, yargı makamı yüce bir makam, yargı görevi de kutsal bir görev sayılmıştır.

İslâm yargılama hukuku ve adliye teşkilâtını ilgilendiren meselelerin pek çoğunun ele alındığı bu kitap, bu alanda genel bilgi edinmek

isteyen mereklı hukukçu, araştırmacı ve öğrencilere el kitabı mahiyetindedir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789755482996
Yayın Tarihi :2024-01-26
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :İslam Yargılama Hukukunun Esasları
Baskı Sayısı :4.Baskı
Sayfa Sayısı :416
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :145 X 215
Emeği Geçenler :
Yazar   : Fahrettin Atar
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler