Şâir, edib, devlet adamı, hattâ hükümdarlar gibi pek muhtelif ma rifet ve meslek erbabını sinesinde toplayan, 40 küsur şu besi, binleri aşan halife, onbinleri bulan muakkib ve muhibleriyle geniş Osmanlı coğrafyasına yayılan, Tîcâniyye kolu ile Sudan, Hartum, Tunus, Cezayir ve Fas a, Gülşeniyye, Rûşeniyye ve Demirdâşiyye kolları ile Mısır, Habeşistan ve Yemen e, Rûşeniyye kolu ile Azerbaycan, İran, Türkistan, Afganistan ve Hindistan a, diğer sayısız kol ve şu beleri ile bütün Anadolu ve Rumeli ye yayılan Halvefî liğin meşhur şeyhlerinin menkıbelerini derleyip toplaması bakımından bu eser, gerçekten mühimdir ve temel eser itibârına layıktır.
Hulvî Efendi, hâl tercümelerine dair 50 ye yakın muteber kitabı tarayarak, Lemezâtı vücuda getirdiğini zikr ile, faydalandığı eserlerin adlarına da işaret etmektedir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789755480244
Yayın Tarihi :1993-01-01
Orjinal Adı :Lemezatı Hulviyye (ez Lemezat-ı Ulviyye); Büyük Velilerin Tatlı Halleri
Sayfa Sayısı :656
Kapak :
Kağıt :
Boyut :165 X 245
Basım Yeri :İstanbul
Emeği Geçenler :
Yazar   : Mahmud Celaleddin El-hulvi
Çevirmen   : Mehmet Serhan Tayşi
İlgili Eserler