Günümüzde gerek müslüman gerek gayr-ı müslim araştırmacıların geçmiştekine kıyasla oldukça farklı
sayılabilecek bakış açılarından hareketle yaptıkları Kur'an yorumları pek çok tartışmaya neden olmuş
görünmektedir. Batı düşüncesinin son üç asrı boyunca gelişmiş bazı kuram ve yöntemlerin İslam dünyasında
bilginin üretim ve koordinasyonunu sağlayan eğitim kurumları ve şahsiyetler üzerinde değişik ölçülerde etkili
olduğu açıktır. Bu etkinin ve oluşturduğu karşı-tepkinin neden olduğu tartışmalar "Çağdaş İslam Düşüncesi" adı
verilen yapının bütünü üzerinden olduğu kadar Kur'an ve tefsir özelindeki tartışma ve bahisler üzerinden de
takip edilebilir. Bu kitapta yer verilecek olan tartışmalar sadece bu ikinci çerçeve ile sınırlı olacak ve dokuz ana
başlık altında ele alınacaktır...
Modern Batı düşüncesinin "din" ve "dînî düşünce" ile hesaplaşması sayılabilecek bazı gerilim noktalarının
giderek İslam düşüncesi ve Kur'an/tefsir araştırmaları karşısında bir tür "meydan okuma" niteliğine
büründüğünü söylemek mümkündür. Bu meydan okuma pek çok başlık altında değerlendirilebilecek olmakla
beraber, özellikle kutsal metinlerdeki kimi pasajların "mit-mitoloji" çerçevesinde ele alınması ve
"demitolojizasyon"a tabi tutulması dînî düşüncenin bundan sonraki sürecini ilgilendiren önemli hususlar
arasında sayılabilir. Modernizmin ilerlemeci tarih anlayışı düşüncesinin derin uzantılarını taşıyan bu mitolojiden
arındrıma refleksi dînî düşüncenin çağdaş formlarından pek çoğunun ardında şu ya da bu şekilde yer tutuyor
görünmektedir...

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789755484549
Yayın Tarihi :2018-03-02
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Modern Dünyada Kur'an Yorumu
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :220
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :135 X 215
Emeği Geçenler :
Yazar   : Muhammed Coşkun
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler