Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 4 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Hak-Batıl Mücadelesi
Bu eser, modern dönem tefsir çalışmalarında örneklerine sıkça rastladığımız bir “sûre tefsiri” çalışmasıdır. Tefsirini yaptığımız sûre, Mekke döneminin son üçte birlik zaman diliminde, ikinci Habeşistan hicretinin hemen sonrasında ve Mekke müşriklerinin Hz. Peygamber (a.s.) ile beraberindeki bir avuç Müslüman’a uyguladıkları ambargo şartlarında nazil olan “Mü’min sûresi”dir. Hem nüzul hem de Mushaf tertibi bakımından Hâ-Mîm âilesinin ilki olan Mü’min sûresi, diğer bütün Mekkî sûrelerde olduğu gibi inanç kon
149.5 TL. 230 TL.
 %  35
Konulu Tefsir Metodu
Yaşadığımız asrın insanına anlayacağı bir dil ve üslupla Kur'ân'ın hidâyetini sunmak isteyen son dönem İslâm âlim ve aydınları, eski usûlleri de tetkik etmekle beraber, yeni yöntem arayışlarına yönelmişlerdir. Bu yöntem arayışları çerçevesinde, konuları Kur'ân bütünlüğü içerisinde işlemeyi hedefleyen ve bunu yaparken de Kur'ân'ın genel ilke ve prensiplerini devamlı olarak göz önünde bulunduran yeni bir tefsir metodu ortaya çıkmıştır. Bir kısım düşünür ve araştırmacıların, Kur'ânî/İslâmî araştırmaların istik
149.5 TL. 230 TL.
 %  35
Erdemli Toplumun İnşası
Genel olarak tefsir tarihine baktığımızda Kur'ân'ın ta¬mamını kapsayan tefsir yazma geleneğinin hâkim unsur olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, zaman zaman müstakil sûre tefsirlerinin yazıldığı da bilinen bir gerçektir. Özellikle üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyasında, hem beylikler, hem de Osmanlı devleti döneminde yazılan sûre tefsirlerinin çokluğu ve çeşitliliği dikkatlerden kaçmamakta¬dır. Buna ilaveten son zamanlarda, gerek ülkemizde gerekse İslâm dünyasının diğer bölgelerinde yapılan Kur'ân ve
195 TL. 300 TL.
 %  35
Kur'an'ın Anlaşılması ve Yorumlanmasında Çokanlamlılık Sorunu
İlahi vahyin son halkasını oluşturan Kur'an, nazil olduğu dönemin ilk muhataplarının dilini bir vasıta olarak kullanmıştır. Diğer dillerde olduğu gibi bu dilde de çokanlamlı kelimeler bulunmaktadır. Zira bir kelimenin birden fazla anlama delâlet etmesi hususu, bütün tarihi boyunca insanoğlunun kullanmış olduğu bir iletişim ve anlaşma aracı olan dil olgusunun temel özelliklerinden birisidir. Ayrıca, vahyin bu son halkasının, bu dilin bazı kelimelerine yeni -özellikle de dinî ve ahlâkî- anlamlar yükleyerek an
188.5 TL. 290 TL.
Toplam 4 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1