Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 27 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Söyleşiler ;Sordum Söylediler Sordular Söyledim
Söylenmenin değil söylemenin sonucu olan Söyleşiler; düşünce, duygu, davranış ya da söylem, eylem ve duruş ekseninde dile getirilen yaklaşık elli yıllık (1975-2024) birikimden oluşmaktadır. Bu süreçte ülkemizde ağırlıklı olarak dini konularda öne çıkmış gündemleri takip ve değerlendirme imkânı sunan Söyleşiler, alanında ilk olma özelliği taşımaktadır.
227.5 TL. 350 TL.
 %  35
Gönül Esintileri
Doldu ömrün acı-tatlı günleri Kayda geçtim yürekten gelenleri Şiirimsi yazılarla manzûmeler Ve de yaşanmış bazı hikâyeler ”Böyle doğdu “Gönül Esintileri .İçtenliği, onun tek özelliği
78 TL. 120 TL.
 %  35
Hâtıralarım; Gördüklerim - Bildiklerim - Yaşadıklarım
Meşhur sözdür : “Hayatım roman” denir. Doğrudur, zira herkesin hayatı kendine göre bir romandır. Benim böyle bir iddiam yok. Ancak sevdiğim bazı eski öğrencilerimin ve dostlarımın talepleri üzerine, görüp bildiklerimi ve yaşadıklarımı özet olarak yazmaya karar verdim. Şayet “Sadra şifa“ bir şeyler aktarabildiysem kendimi bahtiyar addedeceğim. Maksat çevreme ve gelecek nesillere ışık tutacak bilgi kırıntılarımı aktarmak ve “Kısık da olsa bu kubbede hoş bir sadâ bırakabilmek”tir.
175.5 TL. 270 TL.
 %  35
Nahvin Öncülerinden Sibeveyh
Sîbeveyh, Arapça dilbilgisi alanında bize ulaşan ilk ve en kapsamlı eser olan el-Kitâb'ın müellifidir.Yaklaşık on iki asır önce yazılan eser, günümüze kadar yapılan nahiv ve sarf çalışmalarında hep ilkkaynaklar arasında yer almıştır.Çalışmamız bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır.Giriş kısmında nahiv ilminin tanımı, doğuşu, Sîbeveyh'e kadar olan tarihsel süreç ve yapılançalışmalar ele alınmıştır.Birinci bölümde Sîbeveyh’in hayatı incelenmiştir. Bu kısımda Sîbeveyh'in yetişmesi, öğrenimi,hocaları, arkadaşla
169 TL. 260 TL.
 %  35
Yüksek İslam Enstitüsü’nden Marmara İlahiyat'a;CİLT 2 İlim ve İrfan Yolcuları
Bu çalışma ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde okulumuza ve cemiyete uzun yıllar emek vermiş hocalarımızın öğrencilik ve hocalık dönemlerine dair yakın tarihe ışık tutan bilgi ve anekdotları kaydetmeyi ve değerli hatıra ve tecrübelerini yeni nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda hocalarımızın muhtelif alanlardaki deneyimlerini gün ışığına çıkarmak ve geçmişi bugüne ve geleceğe taşımak için kendileriyle sözlü tarih yöntemiyle görüşmeler yapıldı. Kadim sözlü anlatım geleneğine dayan
390 TL. 600 TL.
 %  35
Yüksek İslam Enstitüsü’nden Marmara İlahiyat'a; CİLT 1 İlim ve İrfan Yolcuları
Bu çalışma ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde okulumuza ve cemiyete uzun yıllar emek vermiş hocalarımızın öğrencilik ve hocalık dönemlerine dair yakın tarihe ışık tutan bilgi ve anekdotları kaydetmeyi ve değerli hatıra ve tecrübelerini yeni nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda hocalarımızın muhtelif alanlardaki deneyimlerini gün ışığına çıkarmak ve geçmişi bugüne ve geleceğe taşımak için kendileriyle sözlü tarih yöntemiyle görüşmeler yapıldı. Kadim sözlü anlatım geleneğine dayan
390 TL. 600 TL.
 %  35
Yüksek  İslam Enstitüsü’nden Marmara İlahiyat'a; CİLT 3 İlim ve İrfan Yolcuları
Bu çalışma ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde okulumuza ve cemiyete uzun yıllar emek vermiş hocalarımızın öğrencilik ve hocalık dönemlerine dair yakın tarihe ışık tutan bilgi ve anekdotları kaydetmeyi ve değerli hatıra ve tecrübelerini yeni nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda hocalarımızın muhtelif alanlardaki deneyimlerini gün ışığına çıkarmak ve geçmişi bugüne ve geleceğe taşımak için kendileriyle sözlü tarih yöntemiyle görüşmeler yapıldı. Kadim sözlü anlatım geleneğine dayan
390 TL. 600 TL.
 %  35
Örnek Şahsiyetler
Örnek Şahsiyetler isimli bu çalışmayla; yaşadığı dönemde insanlara ümit ışığı olmuş, çaresiz anlarında onlara bir yol gösterebilmiş, zor zamanlarda sağlam bir duruş sergileyerek insanların istikametine, kurtuluşuna ve başarısına vesile olmuş öncü şahsiyetlerden bir demet sunmak istedik. Bir şahsiyeti ele alırken, önce kim olduğuyla ilgili kısa bir bilgi verdik, ardından başından geçen ve bizlere örnek olabilecek önemli olayları aktardık. Hikmetli sözlerinden de seçmeler sunduk. Yaşanmış olayları seçerken
149.5 TL. 230 TL.
 %  35
Arapça Seçme Metinler; (Nusus Muhtare Arabiyye)
Arapça Seçme Metinler adıyla hazırlamış olduğumuz bu kitapta, genelde Arapça öğrenmek isteyenlerin, özelde İlahiyat veya İslami İlimler Fakültelerinin hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin Arapça okuma-anlama becerisini geliştirmek isteyenlere katkı sunma amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda basitten zora, kısadan uzuna olacak şekilde farklı alanlarda kaleme alınan metinler seçilmiş, her metnin sonunda o metni anlamaya yönelik alıştırmaların yanı sıra metin ile Arap gramerinin çeşitli konuları arasında ili
305.5 TL. 470 TL.
 %  35
Öğrenci Görüşlerine Göre İlahiyat Fakülteleri
Ülkemizde din eğitim ve öğretiminin yapıldığı yükseköğretim kurumları olan ilahiyat fakültelerinin kuruluşundan günümüze kadar ki tarihi serüvenine baktığımızda, ilahiyat fakültelerinin süreç boyunca iniş-çıkışlar yaşadığı, hatta kapatıldığı, sonra yeniden açıldığı görülmüştür. Bu süreçte ülkemizde yaklaşık 15 yıl din eğitim öğretimi veren bir yükseköğretim kurumu olmamıştır. Sayıları zaman içinde azalsa da, artsa da değişmeyen tek şey ise; ilahiyat fakültelerinin hep siyasi tartışmaların içinde olması olmu
120.25 TL. 185 TL.
Tükendi
 %  35
Mehmed Akif;Çelik Karakterli İçtimai Mürşidimiz
Rahmetli muallim Mahir İz, İstiklal Marşı şâirimiz Âkif merhum için "Çelik karakterli içtimâî mürşidimiz" der ve Âkif hakkında tanıklığa dayalı pek veciz ve çok yerinde özgün bir kimlik tarifi yapar. Bu kitap, ümmetin tarihini fikren, coğrafyasını fiilen görüp mü'min yüreği ve ferâsetiyle, san'atkar fesahatiyle değerlendiren, hayatı şiirle dile getirip izlettiren Mehmed Âkif'in "içtimâî mürşid"liğini kavramak ve "İstiklâl Marşı ve Mehmed Âkif Yılı"nın ürün bereketine mütevazi bir katkıda bulunmak amacıyla
120.25 TL. 185 TL.
 %  35
Arapça Hikayeler - 3 Kitap
Okuma alanında en çok ihtiyaç duyulan materyallerden birisi de kurlara göre yazılmış hikâye setleridir. Biz de bu alana katkı sağlamak amacıyla dört kurdan oluşan bu seti hazırladık. Elinizdeki bu setin başlıca özellikleri şöyledir: Seçilen hikâyelerin hem edebi güzellik taşımasına hem de talebeyi manevi yönden geliştirici olmasına dikkat edilmiştir. Hikâyeler dört kur olarak hazırlanmıştır. İlk iki kur yirmi, diğer kurlar ise on hikâyeden oluşmuştur. Hikâyelerin önemli bir kısmı Türk ve Arap edebiyatında o
585 TL. 900 TL.
Tükendi
 %  35
Medrese'den Üniversite'ye Ali Özek
Osmanlı dönemine yetişememekle birlikte mirasını devralmış, Tek Parti döneminin dinî alandaki baskı ve uygulamalarına şahit olmuş, Türkiye'deki ilk dinî derneklerden Kestanepazarı derneğinin kurucuları arasında yeralmıştır. 1950 yılında gittiği Mısır'da Krallık dönemi hüküm sürmekte ve ayrıca Osmanlı bakiyesi çok önemli bir kültür ve sosyal çevre bulunmaktadır. Osmanlı şehzadelerinden Şevket Bey, son padişah Vahdettinin veliahdı Ömer Faruk Efendi, Osmanlı Şeyhülislamlarından Mustafa Sabri Efendi, Ders Veki
243.75 TL. 375 TL.
 %  35
Bir Nesle Mensubiyetin Hikâyesi
Anılar, gelecek nesillere aktarılan en değerli kültür hazinelerimiz arasında yer alır. Zira sürekli değişim ve dönüşümün yaşandığı günümüz dünyasında genç nesiller, bir önceki neslin yaşadıklarını yaşamamaktadırlar. Bu nedenle anıların yeni nesillere aktarımı önem arz etmektedir. Zira bir nesle mensup olanlar, -yaşadıkları olaylar aynı olmadığı ve kendince biricik olduğu için- ne kadar hatıra yazarlarsa o kadar farklı bilgiyi ve tecrübeyi de gelecek nesillere aktarmış olacaklardır. Bu bilinçle İmam-Hatip ne
276.25 TL. 425 TL.
 %  35
Klasik ve Modern Arapça Edebi Metinler
Son yıllarda sayıları hızla artan İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi öğrencilerine, Arap Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okuyan öğrencilere ve Arapça öğrenmek isteyenlere yardımcı kitap olarak sunduğumuz bir çalışmadır. Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm hutbe, risale ve vasiyet gibi tarihi nitelik arz eden edebi ürünlere ayrılmıştır. İkinci bölümde Mustafa Sâdık er-Râfiî, Ahmet Emin, Tevfik el-Hâkim, Mustafa Lutfi el-Menfelutî, Ahmet Hasan Zeyyât gibi Arap yazar ve mütefekkirlerin
305.5 TL. 470 TL.
 %  35
Bedi İlmi
Eserin giriş kısmında bedî? ilminin tarihçesinden ve bedîiyyât türü eserlerden bahsedilmiştir. ? Sanatların Türkçelerinin yanında parantez içerisinde Arapçaları da verilmiştir. ? Muhassinât-ı ma?neviyyede 50, muhassinât-ı lafziyyede ise 27 sanat zikredilmiştir. ? Okuyucunun daha kolay faydalanması için içindekiler kısmının peşinden alfabetik fihrist de hazırlanmıştır. ? Konunun daha iyi anlaşılması için Arapça örneklerden önce Türkçe örnekler de sunulmuştur. ? Örnekler âyet-i kerîme, hadîs-i şerîf ve Arap ş
227.5 TL. 350 TL.
 %  35
Âkifçe; Tespitler - Değerlendirmeler
Milli şairimiz Mehmed Âkif'in, bir kısmı hemen hemen bir asırlık şiirlerindeki tespit ve değerlendirmeleri, hem evrensel ve hem de güncel gerçeklerin apaçık birer teşhis ve ilânıdır. Âkif'in, çıkış ve çözüm yolu olarak ortaya koyduğu önerileri de çoğu konuda geçerliğini aynen korumaktadır. Bu sebeple Âkif merhum, fikir ve düşünceleriyle sanki dün yaşamış kadar günümüze yakın ve canlı durmaktadır. Bize göre onun bu diriliğinin gerçek sebebi, kişiliğini dokuyan inanç, bilgi, yürek, san?at gibi evrensel değerl
120.25 TL. 185 TL.
 %  35
Mehmed Akif Hakkında Araştırmalar - III
Araştırmaların bu cildinde, büyük fikir adamı, milli şair, üstadımız Mehmed Akif Bey'in önemli meselelerdeki görüş ve düşünceleriyle birlikte, şiir ve yazılarını yayınladığı Sebilürreşad dergisi hakkında etraflı bilgi ve tesbitler bulunmaktadır: Mehmed Akif'in "Asım"la temsil ettiği müslüman gencin özellikleri; Mehmed Akif'in bakışıyla, yirminci asrın başında İslam Dünyası; Büyük alim, mücahid ve gezgin Abdürreşid İbrahim Efendi'nin hayatı, şahsiyeti ve hizmetleri; İslam'ın garipliğine, müslümanların pe
149.5 TL. 230 TL.
 %  35
Mehmed Akif Hakkında Araştırmalar - II
Mehmed Akif Ersoy, milletiyle bütünleşmiştir. Yükselirken, milletinden ve millî değerlerinden kop-mayan, bir müddet sonra onları küçümsemek gafletine düşmeyen, ne kadar az aydınımız var. Her iki taraf için de tehlikeli olan bu kopuş, aydının aydınlığını köreltip, onu, köksüz bir nebat gibi kuruturken; milleti de, geleceğinin te minâtı olan, fikir ve ilim adamlarından mahrum bırakıyor. Mehmed Akif, bu tehlikeli yanlışa düşmemiş ve bu hatanın millî bünyemizde açtığı yaraları görerek, hastalığın teşhis ve ted
149.5 TL. 230 TL.
Toplam 27 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1