Memlükler döneminin önde gelen Hanefî fakihlerinden olan Bedruddîn Aynî (ö.855/1451),
Antep'te doğmuş, daha sonra dönemin ilim merkezi olan Mısır'a göç etmiş ve orada vefat
etmiştir. Bu dönemde iki defa Hanefî başkadılığı olmak üzere önemli pek çok idarî görevi icra
etmiştir. Aynî'nin Hanefi mezhebinde muhaddis fakihlerden olmasını sağlayan asıl amil,
Mısır'da aldığı hadis eğitimi olmuştur. Onun Hadisçi kimliği fıkıh anlayışının hadis merkezli
olmasını sağlamıştır. Hanefî mezhebini hadisle destekleyen Aynî, bu özelliğinden ötürü bazen
mezhepte kabul gören görüşe bile muhalefet etmiştir. Aynî, Hanefî mezhebinde önemli bir
fakih olup kendisinden sonraki Hanefî fakihlerini etkilemiştir.
Bu eserde, Aynî'nin fıkıh anlayışını etkileyen kırılma noktaları, etkilendiği ilmî muhit, fıkıh
anlayışındaki husûsiyetler, Hanefî fıkhındaki konumu, öne çıkan bazı fıkhî görüşleri ve bu
görüşlerde rol oynayan temel saikler irdelenmektedir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789755485072
Yayın Tarihi :2019-12-09
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Bedruddîn Aynî; Hadisle Fıkhı Buluşturan Bir Memlük Hanefî Fakihi
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :280
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Bekir Karadağ
İlgili Eserler