İslam coğrafyasında asırlardır iki farklı dünyayı temsil eden Ehl-i sünnet ve Şîa arasındaki ihtilafın en fazla
hissedildiği konulardan biri hadis rivayetidir. Ancak bugün anlaşıldığı hâliyle Sünnîlik ve Şiîliğin itikadi fırka ya
da mezhebe karşılık gelmediği dönemlerde iki ekolün râvileri aynı ilim meclislerinde hadis dinlemiş ve
nakletmiş, bu da aralarında bir etkileşime neden olmuştur. Hadis tarihinin erken dönemlerinde yaşanan bu
etkileşimin izlerini müşterek rivayetler üzerinden takip etmek mümkündür. Elinizdeki kitap, Ehl-i sünnet ve
Şîa’nın kaynaklarındaki müşterek rivayetleri Şiî âlim Küleynî’nin (ö. 329/941) el-Kâfî isimli eserinin Usûl
bölümü özelinde incelemektedir. Kitapta müşterek rivayetlerin Sünnî ve Şiî ilim halkaları arasındaki geçiş
süreci, hadis halkalarının her iki ekole de açık olduğu dönem, Şiî ders meclislerinin müstakil bir yapıya
dönüşerek Ehl-i hadis halkalarından ayrılması, rivayetlerin bir halkadan diğerine intikalinden sonra metinlerinde
özellikle mezhebî görüşleri yansıtan anlamlı değişimlerin meydana gelip gelmediği gibi konular üzerinde
durulmaktadır.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789755486796
Yayın Tarihi :2023-09-15
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Hadis Rivayetinde Sünni-Şii Etkileşimi
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :264
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :160 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : Ayşe Nur Duman
İlgili Eserler