Bilindiği üzere Kuran ayetlerinin hepsi aynı açıklıkta değildir. Bazılarının kolayca anlaşılması yanında, bir kısımları üzerinde derin derin düşünmek ve hatta bir çeşit altyapı telakki edilecek bilgilere sahip olmak gerekmektedir. Bundan dolayı Kuranda mevcut çeşitli sanatların, ilimlerin sırları ancak bunlara ait mukaddimeleri bilmeye bağlıdır.
Elinizdeki eserin birinci bölümünde tefsir ilmi hakkında genel bilgiler verilmiş, tefsir, tevil, terceme, meal... gibi terimler üzerinde durulmuş, tefsir ve çeşitleri hakkında bilgiler verilmiştir.
İkinci bölümde kıraat ilmi ve onunla ilgili genel bilgiler arzedilmiş, Kuran, kıraat, kurra, rivayet ve ravi, tarik, yedi harf... gibi konular hakkında mümkün mertebe bilgi verilmeğe çalışılmış, sıhhatleri yönünden kıraatlar incelenmiş, şartlarıyla birlikte mütevatir kıraatlar diğerlerinden tefrik edilmiş, geçirdiği safhalarıyla birlikte tarihçesi, konu ile ilgili mühim eserler ve bu ilmin mümessili olan imamların kısa tanıtımı ile bu bölüme son verilmiştir.
Üçüncü bölüm bu çalışmanın esas hedefini teşkil eden kısımdır. Bu bölümde kıraat ihtilafları, kıraatların fayda ve görevleri, kıraatların tefsirdeki yeri ve kıraat farklılıklarına önem veren bazı tefsr1erden örnekler, Kuran tefsirinde kıraatların ve kıraat ilminin önemi ve bazı Kuran sürelerinden çeşitli kıraat ve yorumlara ait örnekler üzerinde durulmuş ve sonuçlarla da çalışma bitirilmiştir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789755480770
Yayın Tarihi :2013-01-01
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Kıraat İlminin Kuran Tefsirindeki Yeri ve Mütevatir Kıraatların Yorum Farklılıklarına Etkisi
Baskı Sayısı :2.Baskı
Sayfa Sayısı :242
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :160 X 235
Basım Yeri :İstanbul
Emeği Geçenler :
Yazar   : İsmail Karaçam
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler