Mevlevîlikteki Mânevî Eğitim, ya da bin bir günlük çile, tasavvufî bir seyr ü sülûk ameliyesidir. İnsan terbiyesine, nefis tezkiyesine yöneliktir. Geleneksel tasavvufun halvet, uzlet ve riyâzet gibi seyr ü sülûk metodlarından farklılıklar göstermekte, yardan değil ağyârdan halveti esas alarak daha ziyade hizmet ve sohbet ile âdâb ve erkâna riayet gibi esaslar öne çıkmaktadır. Disiplin, nezâket ve nezâhetle yapılan bu eğitim süreci tamamen insanı hedef almakta, onun maddî-mânevî kalitesini artırmayı gâye edinmektedir. Bu mânevî eğitim, kültürümüze geniş bir coğrafyada bütün anlam zenginlikleriyle birlikte çelebi ve can sıfatlarıyla vasfedilen Mevlevî dervişini bahşetmiştir.

"Âlem-i bâlâ-yı aşka per-güşâ olmak için
Dâhil-i meydân olup tennûre aç pervâza gel!
Hestî-i mevhûmunu yakmak dilersen aşk ile
Matbah-ı Mollâ?ya gir kânûn-i Ateşbâz'a gel!"

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789755483726
Yayın Tarihi :2015-06-22
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Mevlevîlikte Mânevi Eğitim
Baskı Sayısı :2.Baskı
Sayfa Sayısı :404
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :147 X 215
Emeği Geçenler :
Yazar   : Safi Arpaguş
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler