Tâhirü'l-Mevlevî, tarîkatte mürşidi olan Mehmed Celâ-leddin Dede'nin vefâtı üzerine, onun kendi gönlündeki yerini bildiren medhiyeleri ihtivâ eden elinizdeki eseri kaleme almıştır. Aralarındaki hukukun geldiği noktayı müellif "o ârif-i ekber, o derece tevâzu'-perver idi ki, ekser-i evk?t bu abd-i âcizle uzun uzun mükâlemeler eder ve nükât-ı hikmet-âmîziyle beni îk?za gayret eylerdi" diye dile getirir. Ancak mürşidinin vasfında,

Mürşidim, şeyhim, veliyy-i ni'met-i bî-minnetim
Kim ulüvv-i rütbetinde kilk-i aczim lâl olur

demeden edemez. Bu eserde bir mürşid olarak Celâleddin Dede ile onun hasretini çeken ve biraz da döneminin hâdiselerine hiddetle nazar eden bir mürid olarak Tâhirü'l-Mevlevî'yi bulacaksınız.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789755483153
Yayın Tarihi :2014-01-21
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Efendi
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :114
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :145 X 205
Emeği Geçenler :
Yazar   : Tahir´ül Mevlevî
Editör   : Safi Arpaguş
İlgili Eserler