Resûl hazretinün ashâbından Mekke şehrinde hîç kimesne kalmadı cemîi Resûl destûrı birle göçdiler, Medîne şehrine vardılar.
Darîr
Çûn bunlar itdi ittifâk Cebrâil indi didi kim
Her kim sana kasd eylese cânına od başına hâk
Yazıcıoğlu
Hemân Cebrâîl aleyhi’s-selâm geldi,
‘Yâ Muhammed Kureyş kavmi böyle tedbîr itdiler ki seni katl ideler, imdi bu gice sen evvelki yatağında yatma.’ diyü tenbîh
eyledi.
Bâkî
Çûn Aliyyü’l-Murtazâ radıyallâhu anh Resûl-i Ekremün sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem yerinde yatdı, Peygamber sallallâhu
teâlâ aleyhi ve sellem hânesinden çıkup sûre-i Yâsîn-i şerîfi evvelinden, ‘Feağşeynâhum fehum lâ yubsirûn [Yâsîn, 36/9]’a gelince
okudı. Bir avuç toprak alup ol hâkisârlarun üzerlerine saçdı.
Altıparmak
Ol gencîne-i izz u temkîn ile yâr-ı gār-ı Sultân-ı dîn masdûka-ı ‘iz hümâ fi’l-gār’ [Tevbe, 9/40] oldukda, def‘-i gezend-i a‘dâ
içün fi’l-hâl ser-çeşme-i inâyet-i Rabbânî imdâdıyle der-i gārda râ’ dimekle ma‘rûf bir dıraht-ı azîm-i bâlâ-keş oldı.
Veysî
Sallallâhu aleyhi ve sellem hazretleri sâlifü’z-zikr Kubâda dört gün kadar halkla meşgūl olup beşinci gün ale’s-sabâh Medîne
şehrine dâhil oldılar.
Eyüp Sabri

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786258427226
Yayın Tarihi :2023-04-14
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Osmanlı Siyer Edebiyatında Hicret-i Nebi
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :376
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :160 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : Meliha Yıldıran Sarıkaya
İlgili Eserler