Buhârî’nin el-Câmiu’s-sahîh’i, sahih hadislerden meydana gelmek üzere kaleme alınmış ilk musannef olması
yönüyle hadis edebiyatında bir dönüm noktasını temsil eder. Sahîh-i Buhârî’yi önemli kılan bir diğer vasfı ise
câmi nitelikli (kapsamlı) bir eser olmasıdır. Nitekim Sahîh-i Buhârî’deki bölüm (“kitap”) sayısının diğer birçok
hadis eserindeki kitap sayısından fazla olduğu dikkat çekici bir husustur.
Elinizdeki çalışmada Sahîh-i Buhârî’nin câmi bir hadis eseri olma yönü öne çıkarılarak ihtiva ettiği kitaplar
ele alınmıştır. Öncelikle Sahîh-i Buhârî’de yer alan kitap adları ve sayısı nüsha farklılıkları bağlamında tetkik
edilmiştir. Akabinde Sahîh-i Buhârî’deki kitapların önceki musannefatta bölüm olarak yer alıp almadığı ya da
aynı konuda daha önce müstakil eserler yazılıp yazılmadığı araştırılmış, Buhârî’nin bölümleri aynı konuda
kendisinden önce kaleme alınan eserlerle mukayese edilmiştir. Sahih-i Buhârî’deki kitapların tasnif amacı,
muhtevası, özgün yönleri, bu kitaplarda önceki kaynaklardan istifade edilme ölçüsü üzerinde durulmuştur.
Böylelikle Buhârî’nin kendisinden önceki literatür ile olan bağı, hadis tasnifine ne gibi yenilikler getirdiği
anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu tetkikler neticesinde hadis edebiyatının tasnif ve tertip bakımından gelişim süreci
içinde Sahîh-i Buhârî’nin rolünü görmek hedeflenmiştir. Öte yandan, kitaplarının içeriği hakkında genel bir
çerçeve sunularak hadis edebiyatının baş tacı olan bu eseri tanıma ve anlamaya yönelik çalışmalara katkıda
bulunabilmek arzu edilmiştir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789755486758
Yayın Tarihi :2023-09-15
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Sahih-i Buhari: Kitap Adları ve Muhteva Tahlili
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :248
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :160 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : Ayşe Esra Şahyar
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler