Bu kitabımız, Tefsir Tetkikleri adıyla yayınlanacak serinin ilk basamağını oluşturmaktadır. Bu seri yaklaşık 20 küsur yıllık akademik hayatımızda Tefsir alanında kaleme aldığımız çalışmaları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu serinin ilk kitabı, Tefsir Tetkikleri I olacaktır.

Serinin bu ilkinde (Tefsir Tetkikleri I) 9 ayrı çalışma mevcuttur. Bu çalışmalardan ilki, ilim geleneğimizde mevcut olan nakil-nispet ve anlama sorununa ele almaktadır. İkincisi, Kur'an'ın tercümesi konusuna yoğunlaşmaktadır. Üçüncüsü, Adem'in (as) girdiği cennetin yeri ile ilgili tartışmaları konu edinecektir. Dördüncüsü, Zahid el-Kevseri'nin Makalat'ında tefsirle ilgili yazdığı makaleleri değerlendirecektir. Beşincisi, Thomas J. O'shaughnessy'nin yazmış olduğu ve bizim de tercümesini yayınladığımız bir kitabının tanıtım ve tenkidini ele alacaktır. Altıncı ve yedinci çalışma, biri imamiye şiasının kıraat farklılıkları, diğeri ise Kur'an, 7/40. Ayetinde geçen bir ibarenin tefsiri konularına yoğunlaşan iki tercümedir. Sekizincisi, İbn Teymiye ve Şeytan ayetleri konusuna odaklanan bir çalışmadır. Son dokuzuncusu ise gazali üzerine yazılan çalışmalar ile ilgili bibliyografik bir denemedir.

Tefsir ilminin çeşitli konularıyla ilgili bu çalışmalar, herbiri kendi alanındaki ilgili konunun bir halkasını oluşturmaktadır. Bundan sonra bu konuda yazanlar için bir katkı sağlayacağı gibi, genel okuyucular için de ilgili konularda bilgi ve perspektif oluşturacaktır.

Faydalı olması temennisiyle...

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789755484341
Yayın Tarihi :2017-12-26
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Tefsir Tetkikleri 1
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :320
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Ömer Kara
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler