İnanç ve kültürün bilimle harmanlanması olarak nitelenen ve inanç, mezhep, meşrep, ırk, dil, renk ve benzeri ayırımlara girmeden her insanı olduğu gibi kabul edip, saygı ve hoşgörü çerçevesinde maneviyatla ilişkili sorunları konusunda yardıma ihtiyaç duyan kişilere destek olmayı nihai gaye olarak benimseyen Manevi Danışmanlık, danışanın inanç ve kültürünün dikkate alındığı ve buna uygun bir dil kullanılarak iletişimin kurulduğu bir eşlik etme sürecidir. Manevi yönelimli terapiler, danışanlar için gelişim ve dönüşüm fırsatları sunmaktadır. Bu nedenle, danışmanlık mesleğinin pratiğini öğrenme, öğretme ve uygulamada modern terapilerin kadim inanç ve kültürel mirasımızla uyumunun sağlanması, bu topraklarda yetişmiş danışmanların sorumluluğudur.
Bu sorumluluğun bir gereği olarak, değerli araştırmacı, meslektaşım Doç. Dr. Orhan Gürsu’nun, birikim, gözlem ve deneyimlerinden yola çıkarak, sahada çalışan manevi danışmanlar, manevi danışman olarak çalışacak psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları ve ilgili ruh sağlığı profesyonelleri için ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri bir araya getirme ve bir bütün halinde sunma amacıyla hazırladığı bu çalışma; Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Sosyal Hizmet ve İlahiyat alanlarındaki ilgililer ve çalışmaları için kavram, kuram, teknik ve uygulama açısından zengin bir başvuru kaynağı olduğu gibi, Manevi Danışmanlık alanını tanımak ve anlamak isteyen herkese kılavuzluk edecek temel bir eserdir.

Prof. Dr. Ali Ulvi Mehmedoğlu

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786258427059
Yayın Tarihi :2022-01-10
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :280
Boyut :160 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : Orhan Gürsu