Muhakkak ki Allah beni muallim ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi (Müslim)
Din eğitiminin temel meselelerini araştırmak için yaptığımız bu çalışmada eğitimin bazı meseleleri birbiriyle bağlantılı olarak incelenmiştir. Varlıklar âleminde insanın yeri ve sorumluluğu ile insana has özellikleri ve insanî potansiyellerin geliştirilmesini ortaya koyarak din eğitiminin gayesi ve insanın eğitimi birlikte araştırılmıştır.
Bu çalışmamızda din eğitiminde önemli konulardan biri olan ibadet konusu, insanın fıtrat, denge, ihtiyaçları ve ruh sağlığı ile ilgili olarak incelenmiş, insan sevgisinin din eğitimindeki yeri belirtilmiştir.
Çağımızda görülen büyük maddî inkişaf ve refaha rağmen ruhî tatminsizliğe bağlı olarak ruh sağlığı bozulmuş, yabancılaşmış insanlara çokça rastlanmakta ve anormallikler çoğalmaktadır. Ruh sağlığı bozulmuş insanların beşerî münasebetleri sevgi ve güven yerine kin ve nefrete dönüşmekte, cemiyetin her kesiminde kızgın ve öfkeli insanlar görülmektedir. Sevgi, saygı, merhamet ve fedakârlık gibi yüksek duyguların unutulmağa yüz tuttuğu müşahede edilmektedir. Ruh sağlığı bozulmadan koruyucu tedbirler almak aile, okul ve cemiyetin en önemli meselelerindendir.
Kendimizi, çocuklarımızı, ailemizi ve öğrencilerimizi nasıl eğiteceğiz? sorusuna vereceğimiz cevab, eğitimin kanun, prensip ve metodları açısından incelenmiştir.
Din eğitiminde zikrin mahiyeti ile amel-i salih arasındaki bağ, tefekkür ve derinden idrak ile ilgisi açıklanmış, Benlik bütünlüğünün ve ilmî bütünlüğün önemi üzerinde durulmuş, ibadet-zikrin mahiyeti ve diğer ihtiyaçlar arasındaki yeri belirtilmiştir.
Eğitimde adalet, hikmet, ince duygululuk, kalb yumuşaklığının ve çalışarak yükselip kuvvetli olmanın eğitimde yeri açıklanmış, aşırılıkların, taşkınlıkların insan şahsiyetini bozucu etkileri ele alınmış, şahsiyetin denge ve itidali ile yaratılış gayesine uygun amelin, insanın mutluluğuyla ilgisi belirtilmiştir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :1000000046113
Yayın Tarihi :2000-01-01
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :4.Baskı
Sayfa Sayısı :184
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :135 X 195
Basım Yeri :İstanbul
Emeği Geçenler :
Yazar   : Hasan Mahmut Çamdibi
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler