Dr. Kamil Yelek, Gasp ve İtlaf Bağlamında Hanefî Sorumluluk Hukuku isimli bu çalışmasında gasp ve itlaf bağlamında mala yönelik haksız fiillerden doğan tazmin sorumluluklarını ele almaktadır. Öncelikle çağdaş İslam hukuku literatürünün verilerinden hareketle şimdiye kadar ortaya konulan çalışmaların eleştirel okumasını yaparak bunların klasik İslam hukuk doktrinini ne ölçüde karşıladığını ortaya koymaktadır. Sonrasında gasp ve itlaf özelinde Hanefî mezhebinde sorumluluk hukukunun nasıl geliştiğini göstermeye çalışmıştır. Bu bağlamda eserde, gasp ve itlafla ilgili konularda Hanefî mezhebi içerisinde nasıl bir değişim yaşandığı, fakihlerin bu konuda ortaya çıkan yeni meseleleri çözüme kavuştururken hangi yöntemleri kullandıkları, çözüm olarak sunulan görüşlerin daha sonraki ulemâ tarafından kabul görüp görmediği ve bu konuların Osmanlı fetvâ mecmuaları ile şeriyye sicillerinde ne şekilde tezahür ettiği sorularının cevabı aranmaktadır.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786050843439
Yayın Tarihi :2021-11-08
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :296
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :165 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Kamil Yelek
İlgili Eserler